Skip to main content

RiskMap Thailand แผนที่ความเสี่ยงไทย คือแพลตฟอร์มแชร์ข้อมูลภัยพิบัติเรียลไทม์ ที่เชื่อมโยงข้อมูลท้องถิ่นที่แม่นยำและทันเวลา จากประชาชนสู่ประชาชนและภาครัฐ เพื่อสื่อสารและจัดการข้อมูลความเสี่ยงไปพร้อมๆกัน

เกี่ยวกับ RiskMap


RiskMap ใช้ประโยชน์จากการรายงานของพลเมืองและพลังโซเชียลเพื่อรวบรวม จัดเรียง และแสดงข้อมูลแผนที่ภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ (Realtime) โดยพื้นฐานความคิดว่า "พลเมืองคือเซ็นเซอร์" แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน ระบุตำแหน่งและทันเวลา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเตรียมความพร้อม การจัดการ และรับมือภัยพิบัติเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ

แพลตฟอร์มนี้ให้ประชาชนรายงานผ่านโซเชียลมีเดียที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ th.riskmap.org และเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียอย่าง Line Facebook หรือ Twitter เพื่อพูดคุยกับแชทบอทและรายงานเหตุการณ์ตรงจากจุดเกิดเหตุ หรือพื้นที่เสี่ยงภัย ขณะนี้สามารถรายงานเหตุการณ์หลักๆได้ 3 ประเภทคือ เหตุการณ์น้ำท่วม การติดขัดบนถนน และความเสียหายจากพายุและภัยพิบัติอื่นๆ การรายงานมีขั้นตอนง่ายๆผ่านการตอบคำถามในแชทบอทและลิงก์การรายงานพิเศษ โดยเฉลี่ย การรายงานใช้เวลารวดเร็วเพียงประมาณ 30 วินาที เมื่อรายงานเสร็จสิ้น ข้อมูลจะถูกแสดงบนแผนที่สาธารณะ RiskMap โดยทันที กรอบการทำงานนี้สร้างแผนที่แบบเรียลไทม์(Realtime) ซึ่งพร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพื่อสื่อสารจุดเสี่ยงในการเดินทาง หรือรายงานสถานการณ์อื่นๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยลดและจัดการความเสี่ยงไปพร้อมๆกัน

Riskmap Thailand เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Urban Risk Lab แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโปร่งใสสำหรับการรายงานสาธารณะและการจัดการภัยพิบัติ ปัจจุบันทาง MIT Urban Risk Lab ยังคงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบริบทประเทศไทย เพื่อให้คลอบคลุมเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เพิ่มข้อมูลเสริมด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้เกิดประโยขน์ในบริบทอื่นๆ


ผู้ร่วมทีม

มิโฮ เมซเซอเรียว, อดิตยา บาร์ฟ, มายังค์ โอจฮา, เอกภพ หวงธนะภัณฑ์

เกี่ยวกับ VaccineMap


VaccineMap แผนที่วัคซีนไทย คือแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงสถานะความพร้อมของวัคซีนและจํานวนผู้รอรับวัคซีนแบบเรียลไทม์ ด้วยการร่วมมือกับศูนย์วัคซีนต่างๆ VaccineMap จะรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงเกี่ยวกับจํานวนโดสที่มีอยู่ ยี่ห้อวัคซีน ประเภทเข็ม และจํานวนคนที่รอรับการฉีดวัคซีน ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมและนําเสนอผ่านแผนที่สาธารณะที่ใช้งานง่ายเพื่อสื่อสารต่อประชากรและบุคคลทั่วไป เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางเพื่อรับการฉีดวัคซีน

ภายใต้การร่วมมือของ MIT Urban Risk Lab ธนาคารกรุงเทพ และ สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดเวลารอและช่วยปรับปรุงการกระจายข้อมูลวัคซีนอย่างเท่าเทียมและเข้าถึงได้ง่าย


ผู้ร่วมทีม

มิโฮ เมซเซอเรียว, อดิตยา บาร์ฟ, มายังค์ โอจฮา, เอกภพ หวงธนะภัณฑ์


สนับสนุนโดย